Teamudvikling

Succesfuldt samarbejde i teams handler om at udnytte alles ressourcer bedst muligt, så teamet når sit mål.

Hvert medlem af teamet skal kende sine egne og kollegernes kompetencer og ressourcer.

Det er vigtigt, at alle har respekt for forskelligheden i temaet og ønsker at bruge den konstruktivt.

Det succesfulde samarbejde tillader og fremmer også den individuelle præstation inden for teamets rammer.

Hos AMS coaching og teams laver vi kurser, der veksler mellem teori og øvelser for at opnå størst mulig refleksion og læring. Vi anvender gerne naturen som træningsbane for samarbejde, idet forskning har vist, at natur og "leg"/samarbejde i utraditionelle rammer nedbryder barriere og gamle mønstre og åbner op for mulighed for ny værdifuld indsigt omkring den enkeltes og teamets styrker og udfordringer, således at der kan ske udvikling til gavn for den enkelte, teamet og virksomheden som helhed. 

DISC PersonProfil indgår i arbejdet med teamudvikling.

 

Teamudvikling med heste

Vi tilbyder også teamudvikling assisteret af heste. Vi anvender den rolige og omgængelige islandske hest på vores kurser og lader dem være metafor for “kunde” og/eller "kollega".

Hestene sætter kursisterne i en ny og udfordrende situation, hvor de skal samarbejde og samtidig forholde sig til et andet levende væsen, der reagere på teamets signaler og adfærd og giver ufiltreret feedback.

Et godt teamsamarbejde kræver bevidsthed om sig selv og hinanden, og vores erfaring viser, at samarbejdet med hestene, i rigtig mange situationer, kan vise vejen til et bedre samarbejde i teamet.

Kurserne veksler mellem teori og øvelse for at opnå størst mulig refleksion og læring. Det unikke ved at anvende heste er, at de er mestre i nonverbal kommunikation, og det giver en unik mulighed for at arbejde med teamdeltagernes adfærd. Heste er følsomme, og de sanser og oplever teamet og teammedlemmernes tro på sig selv og overbevisning og giver en umiddelbar feedback på adfærden - ikke mindst på kropssproget.

Læs mere på www.equina

For priser og andre spørgsmål ring på tlf. 86 24 86 85 eller skriv til annette@ams-coaching.dk.

  
 
AMS coaching og teams     |     Ladingvej 31, Skivholme     |     8464 Galten     |         mobil 21 29 86 85     |     kontakt@ams-coaching.dk