Kendetegn ved det gode team

  • Fælles vision og mission
  • Fælles målsætning
  • Fælles værdier
  • Afklaret rollefordeling, så styrkerne bruges optimalt
  • Enighed om, hvad teamet ønsker at være kendt for
  • Fælles spilleregler for samarbejdet

 

“At slutte os sammen er en begyndelse, at holde sammen er fremskridt, at arbejde sammen er en success.”

Henry Ford

 Videndeling: "Hvis du har 1 kr. og jeg har 1 kr. og vi bytter har vi begge bagefter stadig "kun" 1 kr., men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi udveksler dem har vi begge efterfølgende minimum to idéer'.

 
 
AMS coaching og teams     |     Ladingvej 31, Skivholme     |     8464 Galten     |         mobil 21 29 86 85     |     kontakt@ams-coaching.dk